foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 4004W 2020 r. przypada 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła Ii, papieża, ale również filozofa, teologa, dramaturga i poety. Z tej okazji Uchwałą Sejmu RP 2020 r. został ustanowiony Rokiem Jana Pawła II. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, iż w nauczaniu

Jana Pawła II znajdujemy to, co w naszych dziejach najważniejsze.

"Jego postawa, Jego nauczanie są głęboko wrośnięte w dzieje naszego narodu. Ojciec Święty nauczał, jak bardzo od uznania godności człowieka, od przestrzegania jego praw, od umiejętności dialogu i przebaczenia, od budowy ładu społecznego na prawdzie, wolności i sprawiedliwości, od szacunku dla każdego człowieka, od obrony każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, od poszanowania rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej, od budowania cywilizacji miłości, jak bardzo od tego wszystkiego zależą szanse społeczeństw i rozwój oraz pokój, zarówno wewnętrzny, jak i międzynarodowy" - zaznaczono.

Do obchód 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne dokłada własną cegiełkę w postaci wystawy zbiorów obecnych w zasobach biblioteki. Motywem przewodnim ekspozycji są słowa Jana Pawła II :

„Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.”

W ten sposób chcemy zachęcić naszych czytelników do sięgnięcia po teksty nie tylko biograficzne i teologiczne , ale również filozoficzne i literackie. Eksponujemy także albumy, nagrania i filmy. Każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy !

Copyright © 2024 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.