foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 

Czytelnictwo w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim w  I i  II semestrze roku szkolnego  2019/2020

 

Szkoła Podstawowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

1a

24 24 338 14,08 14,08

2a

19 19 253 13,32 13,32

7a

21 21 360 17,14 17,14

8a

13 13 213 16,38 16,38

8b

18 18 260 14,44 14,44

Razem

95

95

1424

14,99

14,99

 

Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

Ia PS

21 19 75 3,57 3,95

Ib PS

24 19 100 4,17 5,26

IaG

24 20 126 5,25 6,3

IbG

24 14 76 3,17 5,43

IIa

23 16 74 3,22 4,63

IIb

19 15 115 6,05 7,67

IIIa

22 18 215 9,77 11,94
IIIb

23

19

185

8,04

9,74

Razem

180

140

966

5,37

6,9

 

Technikum

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

1TG

 30 14  35  1,17  2,5

1TP

 30  17  52  1,73  3,06

2T

20  15  43 2,15  2,87

3T

 25 9 27  1,08  3,00

4T

 12  11  33  2,75  3,00

 Razem

117

66

190

1,62

2,88

 

 

Copyright © 2020 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.