foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 

Czytelnictwo w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim w lutym i w marcu - rok szkolny 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

1a

21

26 49 2,33 1,88

7a

14

16 19 1,36 1,19

7b

16

14 46 2,88 3,29

8a

28

6 6 0,21 1,00

8b

29

20 20 0,69 1,00

Suma

108

 82  140  1,30  1,71

 

Publiczne Gimnazjum – klasy trzecie

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

3a

27

14 40 1,48 2,86

3b

24

17 60 2,5 3,53

3c

27

9 28 1,04 3,5

Suma

78

40 128 1,64

3,2

Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IA

23

6 12 0,52 2,00

IB

22

9 13 0,59 1,44

IIA

21

 22  44  2,10  2,00

IIB

23

 31  44  1,91  1,42

IIIA

16

 14  29  1,81  2,07

IIIB

16

 9  27  1,69  3,00

Suma

121

 91  169  1,40 1,86

Technikum

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IT

21

7 10 0,48 1,43

IIT

25

 13  24  0,96  1,85

IIIT

13

 11  21 1,62  1,91

IVT

17

 10  16  0,94 1,6

Suma

76

 41  71  0,93  1,73

Szkoła Branżowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IASB

25

 3  4  0,16  1,33

IIASB

16

 9  14  0,88 1,56

IIBSB

16

 2  4  0,25  2,00

IIIASB

21

 0 0  0  0

IIIBSB

20

 0 0  0  0

Suma

98

 14

 22  0,22  1,57

 

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.