foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 Czytelnictwo w Szkole Podstawowej w  kwietniu w  roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

VII A 28 6 12 0,43 2,0

Schwierz Justyna (5)

VII B 29 5 7 0,24 1,40 Bielas Karol (2)
Razem 57 11 19 0,33 1,72

Czytelnik         miesiąca

Schwierz Justyna (5)

 

 

Czytelnictwo w gimnazjum w kwietniu w roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

 2a

27

4

4

0,15

1,00

brak
 2b  24 11 25 1,04 2,27 Kinur Karolina (12)
 2c 26 6  8  0,31  1,33  brak
 3a  19 6 12  0,63  2,00 Muehmel Ewa (4)
 3b 24 3 16 0,67 5,33  Pozniak Małgorzata (13)
 3c  19 4 6  0,32  1,50  brak

Razem

 139

 34

71

 0,51

 2,09

Czytelnik      miesiąca

Pozniak Małgorzata

 

 Czytelnictwo w liceum w kwietniu w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia              na czytelnika

Najlepszy czytelnik

Ia

25

1

5

0,20

5,00

brak

Ib

23

8

17

0,74

2,13

Kręc Mateusz (7)

IIa

21

12

38

1,81

3,17

Czernia Michał (8)

IIb

16

9

35

2,19

3,89

Szymków Hanna (14)

IIIa

18

3

3

0,17

1,00

brak

IIIb

18

3

4

0,22

1,33

brak

IIIc

21

8

11

0,52

1,38

Reginek Zuzanna (2)

Razem

142

44

113

0,80

2,57

Najlepszy czytelnik         miesiąca

Szymków Hanna (14)

Czytelnictwo w szkołach w Dobrzeniu Małym w kwietniu w  roku szkolnym  2017/2018

 

Czytelnictwo w Technikum

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                     na czytelnika

1T

24

11

12

0,50

1,09

2T

19

2

2

0,11

1,00

3T

21

5

5

0,24

1,00

Razem

64

18

19

0,30

1,06

Czytelnictwo w Szkole Branżowej

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

IA

29 0 0 0 0

IB

15 2 3 0,20 1,50

IIA

31 0 0 0 0

IIIA

21

0

0

0

0

IIIB

20

0

0

0

0

Razem

116

2

3

0,03

1,5

 

Czytelnictwo w LOD

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

2 LOD

15

0

0

0

0

3 LOD

16

0

0

0

0

Razem

31

0

0

0

0

 

Copyright © 2018 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.