Czytelnictwo

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 Czytelnictwo w Szkole Podstawowej  w  roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

VII A 28 23 109 3,89 4,74

Kubis Julia (13)

VII B 29 23 111 3,83 4,63 Mazurova Nikola (8)
Razem 57 47 220 3,86 4,68

Czytelnik         roku w Szkole Podstawowej (klasy siódme)

Kubis Julia (13)

 

 

Czytelnictwo w gimnazjum  w roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

 2a

27

27

525

19,44

19,44

Lis Zuzanna (60)
 2b  24 24 514 21,42 21,42 Kinur Karolina (54)
 2c 26 26  552  21,23  21,23  Szulc Ismena (31)
 3a  19 19 446  23,47  23,47 Pollok Anna (61)
 3b 24 24 570 23,75 23,75  Kocoń Julia (80)
 3c  19 19 348  18,32  18,32  Popiela Sandra (43)

Razem

 139

 139

2.955

 21,25

 21,25

Czytelnik      roku               w gimnazjum

Kocoń Julia (80)

 

 Czytelnictwo w liceum  w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia              na czytelnika

Najlepszy czytelnik

Ia

25

20

93

3,72

4,65

Małolepsza Sylwia (15)

Ib

23

21

144

6,26

6,86

Krzywda Alicja (21)

IIa

21

15

201

9,57

13,40

Bartoszewicz Łukasz (36)

IIb

16

13

139

8,69

10,69

Szymków Hanna (29)

IIIa

18

17

191

10,69

11,24

Emmerling Weronika (26)

IIIb

18

17

230

12,78

13,53

Żukowska Martyna (33)

IIIc

21

21

280

13,33

13,33

Cierpisz Anna (35)

Razem

142

124

1278

9,0

10,31

Najlepszy czytelnik        roku                  w liceum

Baroszewicz Łukasz (36)

Czytelnictwo w szkołach w Dobrzeniu Małym  w  roku szkolnym  2017/2018

 

Czytelnictwo w Technikum

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                     na czytelnika

Najlepszy czytelnik

1T

24

20

67

2,79

3,35

Podeszwa Michał(6)

Robotycki Łukasz (6)

2T

19

16

71

3,74

4,44

Karnas Maciej (13)

3T

21

17

73

3,48

4,29

Szemainda Wiktoria (19)

Razem

64

53

211

3,30

3,98

Czytelnik roku                          w technikum

Wiktoria Szemainda (19)

 

 

Czytelnictwo w Liceum dla Dorosłych w roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

2 LOD

15

1

4

0,27

4,00

3 LOD

16

0

0

0

0

Razem

31

1

4

0,13

4,00

 Czytelnictwo w szkołach w Dobrzeniu Małym w roku szkolnym 2017/2018

Czytelnicy - kategoria

Liczba osób

Liczba wypożyczeń

Średnia na ucznia

Uczniowie SB 107 80 0,75
Uczniowie Technikum 64 211 3,30
Słuchacze LOD 31 10 0,32
Nauczyciele 8 119 14,86
Razem 210 420 2,0

 

 

Copyright © 2018 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.