foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 Czytelnictwo w Szkole Podstawowej w miesiącu lutym w  roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

VII A 28 5 7 0,25 1,4

brak

VII B 29 16 32 1,10 2,0 Kościółek Marta (4)
Razem 57 21 39 0,68 1,86

Czytelnik         miesiąca

Marta Kościółek (4)

 

 Najlepszym czytelnikiem  miesiąca lutego  została : Marta Kościółek (4). Gratulujemy !

 

Czytelnictwo w gimnazjum w miesiącu lutym w roku szkolnym 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

 2a

24

4

5

0,19

1,25

brak
 2b  24 11 20 0,83 1,82 Junak Sandra (4)
 2c 26 14  26  1,00  1,86  Cieśla Julia (4)
 3a  18 15 33  1,74  2,2 Pollok Anna (7)
 3b 24 11 38 1,58 3,45  Kocoń Julia (9), Fiecek Anna (9)
 3c  19 6 10  0,53  1,67  Popiela Sandra (4)

Razem

 138

 61

132

 0,96

 2,16

Czytelnik      miesiąca

Kocoń Julia i Anna Fiecek (9)

Najlepszym czytelnikiem miesiąca lutego została : Kocoń Julia (9) i Fiecek Anna (9). Gratulujemy !

 

 Czytelnictwo w liceum w miesiącu lutym w roku szkolnym 2017/2018

 

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia              na czytelnika

Najlepszy czytelnik

Ia

25

2

3

0,12

1,5

brak

Ib

23

8

11

0,48

1,38

brak

IIa

21

14

31

1,48

2,21

Macri Claudia (5)

IIb

16

4

6

0,38

1,5

brak

IIIa

18

13

19

1,06

1,46

Krzywda Magdalena (4)

IIIb

18

11

21

1,17

1,91

Żukowska Martyna (6)

IIIc

21

11

38

1,81

3,45

Sierpińska Marta (8)

Razem

142

63

129

0,91

2,05

Najlepszy czytelnik         miesiąca

Sierpińska Marta (8)

Najlepszym czytelnikiem miesiąca lutego  w liceum została : Sierpińska Marta  (8). Gratulujemy !

Czytelnictwo w szkołach w Dobrzeniu Małym w miesiącu lutym w  roku szkolnym  2017/2018

 

Czytelnictwo w Technikum

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                     na czytelnika

1T

24

2

3

0,13

brak

2T

18

3

4

0,22

brak

3T

21

11

18

0,86

1,64

Razem

63

16

25

0,40

1,56

Najlepszy czytelnik  miesiąca lutego w Technikum  – Szemainda Wiktoria  z klasy 3T (5 książek)

 

Czytelnictwo w Szkole Branżowej

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

IA

20

3

3

0,15

1,00

IB

15

5

5

0,33

1,00

IIA

31

2

2

0,06

1,00

IIIA

21

0

0

0

0

IIIB

20

0

0

0

0

Razem

107

10

10

0,09

1,00

Najlepszy czytelnik miesiąca lutego w Szkole Branżowej  – brak

 

Czytelnictwo w LOD

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

2 LOD

15

1

3

0,2

3,0

3 LOD

16

0

0

0

0

Razem

31

1

3

0,10

3,0

 

Copyright © 2018 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.