foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 Czytelnictwo w Szkole Podstawowej w I semestrze  roku szkolnego 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

VII A 28 21 64 2,29 3,05

Piekorz Daniela (9)

VII B 29 22 51 1,76 2,32 Dratwa Piotr (7)
Razem 57 43 115 2,02 2,67

Czytelnik         I semestru

Piekorz Daniela (9)

 

 Najlepszym czytelnikiem  I semestru  w Szkole Podstawowej  została : Piekorz Daniela (9). Gratulujemy !

 

Czytelnictwo w gimnazjum w l semestrze roku szkolnego 2017/2018

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia na ucznia

Średnia na czytelnika

Najlepszy czytelnik

 2a

24

24

462

19,25

19,25

Szopa Patricia (50)
 2b  24 24 425 17,71 17,71

Kinur Karolina (35)

 2c 26 26  484  18,62  18,62  Szulc Ismena (24)
 3a  19 19 310  16,32  16,32 Kleemann Julia (34)
 3b 24 24 467 19,46 19,46  Kocoń Julia (56)
 3c  19 19 309  16,26  16,26  Miękina Monika (33)

Razem

 136

 136

 2457

 18,07

 18,07

Czytelnik      I semestru

Kocoń Julia (56)

Najlepszym czytelnikiem I semestru w gimnazjum została : Kocoń Julia (56). Gratulujemy !

 

 Czytelnictwo w liceum w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia              na czytelnika

Najlepszy czytelnik

Ia

25

18

57

2,28

3,17

brak

Ib

22

19

78

3,55

4,11

Kręc Mateusz (13)

IIa

21

14

78

3,71

5,57

Bartoszewicz Łukasz (11)

IIb

16

13

83

5,19

6,38

Sołowiej Sandro (13)

IIIa

18

17

117

6,50

6,88

Matłosz Krystian (16)

IIIb

18

17

167

9,28

9,82

Żukowska Martyna (24)

IIIc

21

19

202

9,62

10,63

Cieślak Dominika (29)

Razem

141

117

782

5,55

6,68

Najlepszy czytelnik         I semestru

Cieślak Dominika (29)

Najlepszym czytelnikiem I semestru  w liceum została : Cieślak Dominika (29). Gratulujemy !

Czytelnictwo w szkołach w Dobrzeniu Małym w I semestrze  roku szkolnego  2017/2018

 

Czytelnictwo w Technikum

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                     na czytelnika

1T

24

19

41

1,71

2,16

2T

18

14

34

1,89

2,43

3T

21

11

29

1,38

2,64

Razem

63

44

104

1,65

2,36

Najlepszy czytelnik w Technikum w I semestrze – Karnas Maciej z klasy 2T (7 książek)

 

Czytelnictwo w Szkole Branżowej

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

IA

20

1

4

0,20

4,00

IB

15

3

6

0,40

2,00

IIA

31

16

37

1,19

2,31

IIIA

21

0

0

0

0

IIIB

20

0

0

0

0

Razem

107

20

47

0,44

2,35

Najlepszy czytelnik w Szkole Branżowej w I semestrze – Kulas Kacper z klasy IIA (7 książek)

 

Czytelnictwo w LOD

Klasa

Liczba uczniów

Liczba czytelników

Ogółem wypożyczeń

Średnia               na ucznia

Średnia                   na czytelnika

2 LOD

15

4

6

0,4

1,5

3 LOD

16

0

0

0

0

Razem

31

4

6

0,19

1,5

 

Copyright © 2018 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.