foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

Kartezjusz

 blog to 4217543 8045063 sz ksiazka

 

Czytelnictwo w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim- listopad 2018 r.

 

Szkoła Podstawowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

1a

21

19

78

3,62

4,00

7a

14

12

28

2,00

2,33

7b

16

10

10

0,63

1,00

8a

28

9

16

0,57

1,78

8b

29

12

16

0,55

1,33

Suma

108

62

146

1,35

2,35

 

Publiczne Gimnazjum – klasy trzecie

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

3a

27

7

14

0,52

2,33

3b

24

15

38

1,09

2,18

3c

27

5

19

0,7

3,80

Suma

78

27

71

0,91

2,63

Liceum Ogólnokształcące

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IA

23

3

7

0,30

2,33

IB

22

11

24

1,09

2,18

IIA

21

5

14

0,67

2,80

IIB

23

13

23

1,00

1,77

IIIA

16

12

36

2,25

3,00

IIIB

16

7

25

1,56

3,57

Suma

121

51

129

1,14

2,53

Technikum

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IT

21

2

2

0,1

1,00

IIT

25

6

9

0,36

1,50

IIIT

13

6

9

0,69

1,50

IVT

17

13

19

1,12

1,46

Suma

76

27

39

0,51

1,44

Szkoła Branżowa

Klasa

Ilość uczniów

Ilość

czytelników

Ilość

wypożyczeń

Średnia

na ucznia

Średnia

na czytelnika

IASB

25

10

10

0,40

1,00

IIASB

16

1

1

0,06

1,00

IIBSB

16

1

3

0,19

3,00

IIIASB

21

1

2

0,10

2,00

IIIBSB

20

1

1

0,50

1,00

Suma

98

14

17

0,17

1,21

 

Copyright © 2018 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.