foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 2424

Obchody Światowego Dnia Poezji na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 20 marca b.r. w naszej bibliotece spotkali się miłośnicy poezji, by sprawdzić swoje zdolności recytatorskie. Recytowano poezję Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Haliny Poświatowskiej, Antoniego Słonimskiego, Adriany Jarosz. W klimat twórczości znanych poetów wprowadziła gości Ewa Cebula- uczennica klasy 8 SP, która na klarnecie zagrała utwór muzyczny kompozytora C. Thurwangera – „Plasive D’amour”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów reprezentujących szkoły w : Zagwiździu, Kup. Nie zabrakło też przedstawicieli naszej szkoły. Poziom przygotowania recytatorów był bardzo wysoki. Jury w składzie : pani Jadwiga Lech (Miejska Biblioteka Publiczna nr 8 w Opolu), pani Patrycja Parzonka (Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Kup i w Chróścicach) postanowiło nagrodzić na poziomie szkoły podstawowej :

I miejsce – Simone Mikulla z klasy VII - Szkoła Podstawowa w Zagwiździu

II miejsce – Julia Pawełek z klasy VI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup

III miejsce – Natalia Kołtuńska z klasy VI – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup .

Z kolei na poziomie gimnazjum:

I miejsce - Patrycja Szopa z klasy 3a – Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim

II miejsce – Mirosława Piotrowska z klasy 3 b – Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim

III miejsce – Nikola Łach z klasy 3 - Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu.

               Występom uczniów towarzyszyła wystawa biblioteczna „Znani poeci województwa opolskiego”, promująca dorobek poetycki znanych poetów opolskich: Bartosza Suwińskiego, Jacka Gutorowa, Adriana Glenia, Jacka Podsiadły.

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.