foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

30582023 1681303478617955 807531049390178304 n

10 kwietnia gościliśmy w murach naszej szkoły kolejnego znakomitego absolwenta. Prof. dr hab. Hubert Wojtasek spotkał się z uczniami klas o profilu biologiczno-chemicznym, by podzielić się wiedzą na temat chemicznego porozumiewania się organizmów. Biochemia   owadów   –   molekularne   podstawy   ich   rozwoju,   mechanizmy   działania hormonów,   chemiczne   porozumiewanie   się   owadów,   mechanizmy   działania   feromonów, oddziaływania chemiczne owadów z roślinami, mechanizmy działania enzymów związanych z procesami melanizacji i sklerotyzacji to główne zainteresowania badawcze słynnego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim.Prof. dr hab. Hubert Wojtasek jest biochemikiem, pracownikiem naukowym Zakładu Chemii Organicznej i Biochemii w Uniwersytecie Opolskim. W swoim dorobku posiada wiele publikacji naukowych drukowanych w czasopismach i wydawnictwach zwartych, jest także autorem patentu i uczestnikiem projektów badawczych. Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim ukończył w 1982 r.

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.