foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 0152W związku z ogłoszeniem przez UNESCO 2018 r. – Rokiem Dziedzictwa Kulturowego – zapraszam uczniów z klas I LO i Technikum do udziału

w konkursie wiedzy na temat polskich obiektów wpisanych na Światową Listę UNESCO. Konkurs odbędzie się 22 lutego i będzie miał formę rywalizacji drużynowej. Uczniowie, którzy znajdą się w zwycięskiej drużynie otrzymają cząstkowe oceny celujące z wiedzy o kulturze. Doskonałą pomocą w przygotowaniu się do konkursu może być prezentowana w bibliotece wystawa tematyczna. Zapraszam do obejrzenia.                                                                                                                                                                                                                       Mirosława Grabowska

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.