foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ingarden1

Rok 2020 został na mocy Uchwały Sejmu RP ustanowiony Rokiem Romana Ingardena, największego polskiego filozofa i naukowca, którego osiągnięcia porównuje się do skali dokonań Mikołaja Kopernika. Roman Ingarden pozostawił po sobie imponujący dorobek, w skład którego wchodzą książki, artykuły, przekłady i archiwum rękopisów, o szerokim zakresie tematycznym: od filozofii literatury przez estetykę i teorię poznania po ontologię. Choć punktem wyjścia jego prac była fenomenologia, z czasem wypracował własny, oryginalny styl myślenia oraz terminologię wzbogacającą polski język filozofii. "Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła i Józef Tischner" - napisano w Uchwale Sejmu.

Z tej okazji Szkolne Multimedialne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne przygotowało ekspozycję, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, zwłaszcza uczących się filozofii. Wystawie towarzyszy quiz.

Copyright © 2020 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.