foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 3569 IMG 3575a

Uczniowie poznali bibliotekę szkolną i nauczyciela bibliotekarza. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z regulaminem biblioteki. Nauczyciel bibliotekarz zwrócił uwagę uczniom, na konieczność poszanowania książek, omówiono zasady zachowania się w bibliotece. Spotkanie miało na celu zachęcić uczniów do systematycznego wypożyczania i czytania książek.

Copyright © 2024 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.