foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

IMG 1876„Posłuchajcie! Zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz...” – tak zaczęło się kolejne, wtorkowe spotkanie w Klubie Młodego Czytelnika. Opowiadanie pierwsze z „Królowej śniegu” H. Ch. Andersena zainspirowało dzieci do podjęcia dyskusji na temat, skąd wiemy, że coś jest dobre lub złe. W wesołej atmosferze sprzyjającej wyrażaniu myśli i poglądów dzieci starały się ułożyć i zilustrować definicję dobra oraz zła. Zastanawiały się, czy istnieje dobro, dobre dla wszystkich, oraz co czyni dobro dobrem, a zło złem. Informacja dla Rodziców: pracowaliśmy na klasycznej filozoficznej definicji dobra, dobrem jest wszystko to co istnieje, zło to brak dobra.

 

Copyright © 2019 Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim Rights Reserved.